SOU opět v Hiltonu

DSC_3984EXKURZE HOTEL HILTON, PRAHA

Dne 15. 2. 2018 se žáci druhých ročníků oboru kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby, cukrář a prodavač zúčastnili pod vedením Bc. Kláry Bednářové a Ing. Jany Vaníčkové exkurze do Hotelu Hilton v Praze. Během prohlídky jsme se blíže seznámili s vybavením a chodem pětihvězdičkového hotelu a dozvěděli se zajímavosti z historie i ze současnosti. Dále jsme měli možnost nahlédnout např. do posilovny hotelu, wellness centra, Skybaru či do královského a prezidentského apartmá. Prohlídka byla velmi příjemná a průvodkyně ochotně zodpověděly každý náš dotaz. Žáci se nejvíce zajímali o ceny za jednotlivé služby a o možnosti budoucí brigády či zaměstnání.

Exkurze byla pro všechny velmi přínosná a motivační, takže vřele děkujeme – jak vedení SOU Čáslav za umožnění prohlídky žákům, tak průvodkyním hotelu – Julii Uchalové a Magdaleně Birové za profesionální výklad, ochotu a přátelský přístup. Ze strany hotelu byla též žákům též nabídnuta forma spolupráce v podobě letní prázdninové brigády a padly i zajímavé nápady ohledně uspořádání tematického odborného workshopu ve výrobních prostorech. Těšíme se tedy na budoucí spolupráci a věříme, že bude pro obě strany obohacující.

Bc. Klára Bednářová

Prezentace firmy Zeelandia

stažený souborDne 24 .10. 2017 nás navštívili zástupci firmy Zeelandia, aby žákům oboru cukrář předvedli nové trendy a suroviny v cukrářské výrobě. Žáci měli možnost porovnat výrobu z klasických surovin a výrobu ze směsí a polotovarů. Se zaujetím jsme pozorovali rychlé zpracování na vysoké úrovni. Děkujeme zástupcům firmy Zeelandia za poutavou akci.

SOU Čáslav na návštěvě v Hiltonu

DSC_3440

Dne 28. 11. 2017 navštívily třídy třetích ročníků oboru kuchař-číšník a cukrář jeden z nejluxusnějších pětihvězdičkových hotelů v Praze. V rámci 1,5 hodinové exkurze byli žáci seznámeni s provozem hotelu Hilton, ubytovacími i gastronomickými službami. Zvláštní pozornost pak byla věnována provozu hotelové cukrárny a restaurace. Zástupce z personálního oddělení Simona Raczová nejprve krátce pohovořila o historii hotelu, zmínila související světové značky a poté měli žáci možnost nahlédnout do různých kongresových sálů, pokojů, hotelového atria i restauračních zařízení v rámci hotelového komplexu. Exkurze pak byla zakončena v luxusním Sky baru „Cloud 9“, nacházejícího se na samotné střeše hotelu. Tento prvotřídní bar se pyšní nejen krásným výhledem na Prahu, ale i poměrně přijatelnými cenami. Je otevřen každý den nejen pro hotelové hosty, ale i pro širokou veřejnost. Na závěr prohlídky probíhala volná diskuse, při které se žáci zajímali např. o možnosti uplatnění v tomto zařízení. Tím získali základní informace o požadavcích na práci a byla jim v případě zájmu nabídnuta letní prázdninová brigáda.

Bc. Klára Bednářová

Navštivte náš FACEBOOK a podívejte se na další fotografie z exkurze! 

Sraz prvních absolventů učiliště v Čáslavi na náměstí

DSC_0027Dne 10. listopadu 2017 odpoledne se v současném Středním odborném učilišti v Čáslavi na Žižkově náměstí uskutečnilo setkání jeho prvních absolventů ze školního roku 1966/1967. Tehdy absolvovali dvouletý obor Zemědělec-mechanizátor-chovatel. Byl to učební obor, který byl využitelný v celém zemědělském provozu a obsáhl znalosti v celém spektru tehdejší zemědělské výroby. Teorii se žáci učili v budově učiliště, praxe probíhala v okolních zemědělských družstvech.  V rámci schůzky bývalí žáci absolvovali prohlídku učiliště a obdrželi malé občerstvení.  Zajímali se o současnou podobu učiliště, která je po padesáti letech ve složení oborů vzdělání odlišná.  Žáci se vzdělávají v devíti oborech vzdělání, z nichž jsou pouze čtyři se zemědělským zaměřením (opravář zemědělských strojů, opravářské práce, zahradník a zahradnické práce). Další obory jsou s potravinářským zaměřením.  Odborný výcvik žáků probíhá na vlastních pracovištích školy. Po absolvování tříletého oboru vzdělání mohou žáci pokračovat na maturitním nástavbovém dvouletém oboru.  Učiliště již absolvovalo několik generací dobrých řemeslníků. Po prohlídce školy hosté z řad bývalých absolventů navštívili školní restauraci, kde zakončili příjemně prožité odpoledne.

 

1 2 3 6