Provozní zaměstnanci

Asistentka ředitelky Bc. Lenka Bínová sekretariat@soucaslav.cz
Pesonalista a mzdová účetní Eva Poláková mzdy@soucaslav.cz
Vedoucí školní jídelny Eva Polmová vedoucisj@soucaslav.cz
Administrativa Kristýna Stýblová styblova@soucaslav.cz
Skladnice Věra Chybová skladnice@soucaslav.cz
Správce budovy Miroslav Mládek  
Zahradnice Markéta Hostanová  
Uklízečky

Štefanie Martincová

Lada Štachyrová

Marie Štěpařová

 
Kuchařky

Ludmila Hošková

Miroslava Koubská

Jaroslava Svitáková