Stipendijní program

Stipendijní program pro žáky vybraných oborů ve školním roce 2017 – 2018

 

Finanční podpora pro žáky vybraných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):


Žák 1. ročníku – 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč
Žák 2. ročníku – 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč
Žák 3. ročníku – 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč

 
Podmínkou pro vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování stupněm velmi dobré.

 

Podporované obory: Klempíř 23-55-H/01
  Řezník-uzenář 29-56-H/01
  Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
  Opravářské práce 41-55-E/01
  Zahradník 41-52-H/01
  Zahradnické práce 41-52-E/01